หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล

ตำแหน่งงานว่าง 23 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

การยาสูบแห่งประเทศไทย

สอบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 มี.ค. - 07 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 10 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สอบลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 16 - 30 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กศน.จังหวัดลพบุรี

สอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลพบุรี เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การยางแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสุขภาพจิต

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นครปฐม เปิดสมัคร 04 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
สมุทรปราการ เปิดสมัคร 11 - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 45 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 20 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา