หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมทรัพยากรน้ำ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 15 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสงฆ์

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 10 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 09 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม(สปก.)

สอบพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 16 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมควบคุมโรค

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทางหลวง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 23 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 27 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสอ.บางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ศูนย์เอราวัณ

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลราชวิถี

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 13 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการขนส่งทางบก

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา