หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล ลูกจ้าง

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

โรงพยาบาลสงฆ์

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 10 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 09 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 27 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลราชวิถี

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 13 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ศูนย์เอราวัณ

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สอบลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การยางแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นครปฐม เปิดสมัคร 04 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการท่องเที่ยว

สอบลูกจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองโรคไม่ติดต่อ

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 05 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 02 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บึงสามพัน

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
เพชรบูรณ์ เปิดสมัคร 05 - 12 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชีภาครัฐ

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 12 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
นครนายก เปิดสมัคร 06 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลธัญบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 02 - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.นนทบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 02 - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา