หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล พนักงาน

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สสอ.บางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
สมุทรปราการ เปิดสมัคร 11 - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สภากาชาดไทย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 06 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงาน ก.พ.ร.

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 08 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.หินปัก

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลพบุรี เปิดสมัคร 04 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 17 ก.พ. - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สอบพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 01 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 24 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา