คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด (2162 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.5

แรงลัพธ์

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความหน่าแน่นของสาร

วิทยาศาสตร์ ป.5

การนำไฟฟ้าของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความยืดหยุ่นของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความเหนียวของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความแข็งของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การผสมเทียมของสัตว์

วิทยาศาสตร์ ป.5

วัฏจักรชีวิตของสัตว์

วิทยาศาสตร์ ป.5

พืชในท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์ ป.5

การจำแนกพืชดอก