คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด (2191 วิดีโอ)
วิทยาศาสตร์ ป.5

การพยากรณ์อากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ประโยชน์ของพลังงานลม

วิทยาศาสตร์ ป.5

การเกิดลม

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความชื้นของอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การวัดความดันอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความดันบรรยากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การวัดปริมาณน้ำฝน

วิทยาศาสตร์ ป.5

ลักษณะและชนิดของเมฆ

วิทยาศาสตร์ ป.5

วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การเกิดหมอก-เมฆ-และฝน

วิทยาศาสตร์ ป.5

เสียงดัง-เสียงค่อย