คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด (1963 วิดีโอ)
ภาษาอังกฤษ ป.6

Currency

ภาษาอังกฤษ ป.6

Color-(สีที่ชอบ)

ภาษาอังกฤษ ป.6

Basic-Teachings-and-Religions

ภาษาอังกฤษ ป.6

At-the-Restaurant-(การสั่งอาหาร)

ภาษาอังกฤษ ป.6

ASEAN

ภาษาอังกฤษ ป.6

Animal-Life

ภาษาอังกฤษ ป.6

Acts-of-Kindness-(การทำความดี)

ภาษาอังกฤษ ป.6

A-Famous-Freedom-Fighter

ภาษาอังกฤษ ป.6

A-Famous-Conservationist

ภาษาอังกฤษ ป.6

A-Famous-Businessman

ภาษาไทย ป.6

สำนวน