หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ทั่วประเทศ

ตำแหน่งงานว่าง 79 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กองบัญชาการกองทัพไทย

สอบทหาร จำนวน 59 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สอบข้าราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 13 มี.ค. - 02 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

กรมสรรพากร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 111 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 05 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสุขภาพจิต

สอบข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 973 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กสท.โทรคมนาคมจำกัด

สอบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 16 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

องค์การเภสัชกรรม

สอบพนักงาน จำนวน 118 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพาวุธทหารบก

สอบทหาร จำนวน 50 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 04 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการทหารช่าง

สอบทหาร จำนวน 150 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมราชทัณฑ์

สอบข้าราชการ จำนวน 90 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพากร

สอบข้าราชการ จำนวน 266 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 03 - 27 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา