หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงานทางหลวงที่10

สอบพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง
นครราชสีมา เปิดสมัคร 05 - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มรภ.ชัยภูมิ

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ชัยภูมิ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอนแก่น เปิดสมัคร 09 - 25 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต2

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อุดรธานี เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สกลนคร เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.โคกยาง

สอบพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
สุรินทร์ เปิดสมัคร 05 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
บึงกาฬ เปิดสมัคร 09 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา

สอบพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง
หนองบัวลำภู เปิดสมัคร 02 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อุดรธานี เปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา