การยางแห่งประเทศไทย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 18 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 23 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวการยางแห่งประเทศไทย
ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 18 อัตรา ปฏิบัติงานการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 9,580 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 11,670 บาท +ค่าครองชีพ 1,615 บาท

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า