หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคใต้ ลูกจ้าง

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตรัง เปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 02 - 04 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา