หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคใต้ พนักงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดกระบี่

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กระบี่ เปิดสมัคร 18 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมประมง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
นครศรีธรรมราช เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา