หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคเหนือ พนักงาน

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะวิจิตรศิลป์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 08 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา