กรมประมง


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมประมง
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด สงขลา
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร,
บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทั่วไป, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
การจัดการสำนักงาน, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครด้วยตนเอง 16-24 มี.ค.63 ณ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) โทร. 0-7433-1442

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า