วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 2 อัตรา
จังหวัด ราชบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7670 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต้องมีวุฒิปวช.)

2. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7670 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี (ต้องมีวุฒิปวช.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า