เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
- ไข้หวัด 2009 และวัคซีนป้องกัน
- ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
- ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
- การสร้างสเต็มเซลล์
- ข้อจำกัดของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์
- ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

พีระมิดพลังงาน

วิทยาศาสตร์

ประชากร

วิทยาศาสตร์

การคุมกำเนิด

วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

วิทยาศาสตร์

ดาวฤกษ์

ก่อนหน้า