ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำรงชีวิต

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำรงชีวิต ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำรงชีวิต
- ความหมายของคามหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม
- ตัวอย่างผลกระทบเมื่อระบบนิเวศขาดความสมดุล
- ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงในระบบนิเวศ
- ตัวอย่างระบบนิเวศ ทุ่งนา
- ผลในแง่ลบของความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อมนุษย์
- สาเหตุที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไป 
- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดความสมดุล
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

การคุมกำเนิด

วิทยาศาสตร์

ถ่านไฟฉาย

วิทยาศาสตร์

การผสมเทียม

ก่อนหน้า