ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
-ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
-ความหลากหลายของระบบนิเวศ
-ความหลากหลายของสปีชีส์
-ความแตกต่างของ เต่า, ปลากัด, นก ชนิดต่างๆ
-ผลจากการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
-ความสม่ำเสมอของชนิด
-ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ระบบนิเวศ, ชีวภาพ
-สถานการณ์ของป่าดิบชื้นในปัจจุบัน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า