ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- ความหลากหลายของชนิดพันธู์ (Species Diversity)
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายของชนิดพันธู์ในไทย
- ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity)
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า