ประชากร

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ประชากร ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ประชากร
- ความหมายของประชากร
- ความหนาแน่นของประชากรหมายถึง พร้อมตัวอย่าง
- สูตรการหาความหนาแน่นของประชากร พร้อมตัวอย่าการหาความหนาแน่น พร้อมโจทย์ สูตร และวิธีทำ
- หน่วยความหนาแน่น
- สูตรการหาความหนาแน่นของประชากรอย่างหยาบ และตัวอย่าง
- การหาความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศวิทยา พร้อมตัวอย่าง
- สูตรการหาขนาดของประชากร
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร
- การหาอัตราการเกิด การตาย 
- อัตราการเพิ่มประชากร
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า