ระบบนิเวศป่าไม้ และระบบนิเวศป่าดิบชื้น

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบนิเวศป่าไม้ และระบบนิเวศป่าดิบชื้น ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ระบบนิเวศป่าไม้ และระบบนิเวศป่าดิบชื้น
- ระบบนิเวศป่าไม้ และระบบนิเวศป่าดิบชื้น
- ความหมายระบบนิเวศ ป่าไม้
- ความสำคัญของระบบนิเวศป่าไม้
- ตัวอย่างองค์ประกอบในระบบนิเวศต่างๆ เช่น ป่าดิบชื้น 
- ป่าไม้ผลัดใบ ชนิดป่าดิบชื้น หรือป่าดงดิบชื้น
- พรรณไม้ในป่าดิบชื้นต่างๆ
- ประเภทป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ของประเทศไทย
- แหล่งที่พบป่าดิบชื้นทางภาคใต้
- พรรณไม้ สัตว์ป่า และลักษณะความสัมพันธ์ที่พบในป่าดิบชื้น ทางภาคใต้
 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า