การหมุนเวียนสาร วัฏจักรของน้ำ และวัฏจักรคาร์บอน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การหมุนเวียนสาร วัฏจักรของน้ำ และวัฏจักรคาร์บอน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การหมุนเวียนสาร วัฏจักรของน้ำ และวัฏจักรคาร์บอน
- ความหมายของวัฎจักรของสาร
- วัฎจักรของสารอาหารในระบบนิเวศ
- วัฎจักรของสาร และการถ่ายทอดพลังงาน
- การหมุนเวียนสารโดยสิ่งมีชีวิต
- รูปแบบการหมุนเวียนของสาร
- วัฎจักรน้ำ / การหมุนเวียนของน้ำในระบบนิเวศ
- ขั้นตอนการหมุนเวียนของน้ำ
- วัฎจักรคาร์บอน / การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ
- ลักษณะของคาร์บอน (CO2)
- ขั้นตอนการหมุนเวียนของคาร์บอน
- สาเหตุที่ทำให้การหมุนเวียนคาร์บอนเสียสมดุล
- วัฎจักรไนโตรเจน หรือการหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ
- ขั้นตอนการหมุนเวียนไนโตรเจน
- วัฎจักรฟอสฟอรัส / การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศ
- ความสำคัญของฟอสฟอรัส
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า