ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- เรียนรู้เรื่อง เครื่องหมาย และ ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
- ความสัมพันธ์ ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) คือ
- ภาวะแข่งขัน (Competition) คือ
- ภาวะกระทบกระเทือน (Amensalism) หมายถึง
- ภาวะล่าเหยื่อ (Predation) คือ
- ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะมีการเกื้อกูล (Commensalism) 
- ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่าย (Protocooperation)
- ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism)
- ภาวะปรสิต (Parasitism)
- ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism)
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

พลังงานจลน์

วิทยาศาสตร์

วงจรไฟฟ้าในบ้าน

วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศทางทะเล

วิทยาศาสตร์

การสืบพันธุ์ของคน

วิทยาศาสตร์

การโคลน

วิทยาศาสตร์

พลังงานศักย์

วิทยาศาสตร์

ถ่านไฟฉาย

วิทยาศาสตร์

แรงพยุง

ก่อนหน้า