พีระมิดพลังงาน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พีระมิดพลังงาน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง พีระมิดพลังงาน
- พีระมิดพลังงาน คืออะไร มีความหมาย และประกอบไปด้วย
- รูปแบบพีระมิดทางนิเวศวิทยา หรือพีระมิดพลังงาน (Ecological Pyramid)
- พีระมิดพลังงาน, พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต, พีระมิดมวลชีวภาพ
- ลักษณะการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศกฎ 10 เปอร์เซ็นต์
- ภาพการถ่ายทอดพลังงานตามหลักของ ลินด์แมน
- การถ่ายทอดสารพิษตกค้าง ในระบบโซ่อาหาร และสายใยอาหาร
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า