การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
- การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
- ภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
- บทบาทของพืชกับสัตว์
- รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเชิงการกินกันเป็นอาหาร
- เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

ประชากร

วิทยาศาสตร์

การกระจัด

วิทยาศาสตร์

ถ่านไฟฉาย

วิทยาศาสตร์

การโคลน

ก่อนหน้า