การโคลน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การโคลน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การโคลน
- หลักการของการโคลน ความหมาย และจุดประสงค์
- ขั้นตอนการโคลนสัตว์
- ขั้นตอนการโคลนโคเนื้อ
- ประโยชน์ของการโคลน
 
 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า