การถ่ายฝากตัวอ่อน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายฝากตัวอ่อน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การถ่ายฝากตัวอ่อน
- การถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer)
- หลักการถ่ายฝากตัวอ่อน
- เทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อน
- การถ่ายฝากตัวอ่อนแบบอาศัยการปฏิสนธิภายในร่างกาย และนอกร่างกาย
- ขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อน
- ข้อดีของการถ่ายฝากตัวอ่อน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า