เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์
- เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
- เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง
- การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
- ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ด้านอาหาร
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า