การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต
- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโต
- ลำดับขั้นของการเจริญเติบโต
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
- อธิบาย การเปลี่ยนแปลงของ คน อย่างละเอียด
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

สมดุลของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์

พลังงานกล

วิทยาศาสตร์

ความเร่ง

วิทยาศาสตร์

กระแสไฟฟ้า

ก่อนหน้า