ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 3

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 3 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 3
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสารพันธุกรรม (DNA)
- คุณสมบัติของสารพันธุกรรม (DNA)
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

การโคลน

วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้าสถิต

วิทยาศาสตร์

ความต้านทานไฟฟ้า

ก่อนหน้า