ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 2

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 2 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 2
- ความหมาย หน้าที่ ส่วนประกอบของ สารพันธุกรรม (DNA)
- มาดูความแตกต่างโครโมโซมหญิง และชาย
- โครงสร้างสารพันธุกรรม (DNA)
- นิวคลีโอไทต์ (Nucleotide), ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base), หมู่ฟอสเฟส คืออะไร 
- ภาพโครงสร้างสารพันธุกรรม (DNA)
- ตารางเปรียบเทียบ สารพันธุกรรม (DNA) ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ
- คุณสมบัติของ DNA
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

กฎของโอห์ม

วิทยาศาสตร์

งานและพลังงาน

วิทยาศาสตร์

การกระจัด

วิทยาศาสตร์

ประชากร

ก่อนหน้า