อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลก

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลก ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลก
- การเกิดกลางวัน กลางคืน
- การเกิด สุริยุปราคาเต็มดวง, บางส่วน หรือวงแหวน เป็นอย่างไร และเกิดขึ้นได้เพราะ
- น้ำขึ้น และน้ำลง เกิดขึ้นได้อย่างไร
- ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดจากสาเหตุใด
- ผลกระทบต่อโลกร้อน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

การผสมเทียม

ก่อนหน้า