ระบบสุริยะ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบสุริยะ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ระบบสุริยะ
- ระบบสุริยะ คืออะไร และประกอบด้วย
- แนวคิดเรื่องระบบสุริยะ ในแต่ละยุคสมัย
- นิโคลัส โคเปอร์นิคัส คือใคร
- รายละเอียดเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

สมดุลของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์

ความเร่ง

วิทยาศาสตร์

การคุมกำเนิด

วิทยาศาสตร์

แรงเสียดทาน

วิทยาศาสตร์

ระบบสุริยะ

ก่อนหน้า