การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ทำอย่างไร
- เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน, ให้พลังงานกล และ พลังงานเสียง ในแต่ละชนิด มีหลักการทำงาน พร้อมยกตัวอย่าง
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า