อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ
- ตัวนำไฟฟ้า ที่อยู่ในสายไฟ คือ อะไรมีความแตกต่างกันอย่างไร
- ความนำไฟฟ้า คือ
- ความต้านทานไฟฟ้า คือ
- ความสัมพันธ์ของลวดตัวนำไฟฟ้า, ความนำไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
- ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติความนำไฟฟ้า
- ชนิดของลวดตัวนำ แต่ละชนิดเป็นอย่างไร
- ตัวนำยิ่งยวด คือ
- การอ่านข้อความบนสายไฟ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า