กฎของโอห์ม

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กฎของโอห์ม ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง กฎของโอห์ม
- กฎของโอห์ม คืออะไร
- จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm)  ผู้ตั้งกฎของโอห์ม
- กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรแปรผกผัน กับความต้านทานไฟฟ้าของวงจร
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าคือ
- สูตรคำนวณ กฎของโอห์ม
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า