ความต้านทานไฟฟ้า

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
- ความต้านทานไฟฟ้า คือ
- หน่วยของความต้านทานไฟฟ้า คือ
- สัญลักษณ์ของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า
- อุณหภูมิกับความต้านทานไฟฟ้า
- ตัวอย่างการทดลองเรื่อง ความต้านทานไฟฟ้า
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า