การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
- การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ
- มาดูเครื่องมือวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า โวลต์มิเตอร์ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
- สัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์
- อาเล็สซานโดร โวลต้า (Alessandro Volta) ผู้ค้นพบกระแสไฟฟ้า
- ตัวอย่างการทดลอง
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

วิทยาศาสตร์

การกระจัด

วิทยาศาสตร์

ระบบนิเวศบนบก

ก่อนหน้า