แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส ตอน กระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมี

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส ตอน กระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมี ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส ตอน กระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมี
- แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแส
- เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Cell) คืออะไร
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
- เซลล์ไฟฟ้าเคมี มีกี่ประเภท
- เซลล์ปฐมภูมิ และเซลล์ทุติยภูมิ คืออะไร
- ผู้คิดค้นถ่านไฟฉาย จอร์จ เลอ คลังเช (George Le Clanche)
- เซลล์แห้งคือ
- อิเล็กโทรไลต์ คือ
- ส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย
- คะตะลิสต์ (Catalyst) คืออะไร และทำหน้าที่อะไร
- ตัวอย่าง เรื่อง เซลล์ทุติยภูมิ 
- แบตเตอรี่ ทำงานอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า