งานและพลังงาน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง งานและพลังงาน
- ความหมายของ งาน และ พลังงาน
- สูตรคำนวณ แรง
- ตัวอย่างการเกิดงาน และการทดลอง
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

ความเร่ง

ก่อนหน้า