โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 3

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 3 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 3
- แรงพยายาม แรงต้านทาน คือ
- คาน คือ 
- คานประเภทต่างๆ ในร่างกาย
 
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า