โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 2

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 2 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง โมเมนต์ของแรง ตอนที่ 2
- ตัวอย่างการทดลองเรื่อง โมเมนต์ของแรง 
- ตัวอย่าง ม้ากระดกที่อยู่ในภาวะสมดุล
- หลักการของโมเมนต์
- การคำนวณหาขนาดของแรงตามหลักการของโมเมนต์
- หน่วยนิวตัน มีที่มาอย่างไร
- ผลงานของ เซอร์ ไอเซก นิวตัน
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า