การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
- การเคลื่อนที่ คืออะไร
- ประเภทของการเคลื่อนที่
- การเคลื่อนที่ในแนวราบ กับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ต่างกันอย่างไร
- ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับความเร่ง
- การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

ก่อนหน้า