ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างไร
- อะไรคือ กรีนเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีสะอาด
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ
- ผลจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการเกษตรทฤษฎีใหม่
- การเกษตรอินทรีย์ คือ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ม.3 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

พลังงานศักย์

วิทยาศาสตร์

แรงพยุง

วิทยาศาสตร์

กาแล็กซี และเอกภพ

วิทยาศาสตร์

การถ่ายฝากตัวอ่อน

ก่อนหน้า