ความชื้นของอากาศ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความชื้นของอากาศ ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง ความชื้นของอากาศ

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

คำสันธาน

วิทยาศาสตร์

ความดันบรรยากาศ

วิทยาศาสตร์

พืชในท้องถิ่น

ก่อนหน้า