การสร้างรูปสามเหลี่ยม (โดยใช้วงเวียนและสันตรง)

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยม (โดยใช้วงเวียนและสันตรง) ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยม (โดยใช้วงเวียนและสันตรง)

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
คณิตศาสตร์

กำไร ขาดทุน

คณิตศาสตร์

ความหมายเศษส่วน

ก่อนหน้า