การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

แรงกระทบ

คณิตศาสตร์

กำไร ขาดทุน

ก่อนหน้า