แผนภาพโครงเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4 ชุดนี้
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.4 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาอังกฤษ

Recycling (การรีไซเคิล)

ก่อนหน้า