แผนภาพโครงเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4 ชุดนี้
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.4 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

การเกิดเงา

วิทยาศาสตร์

ปัญหามลภาวะทางดิน

ก่อนหน้า