การเขียนจดหมายลาครู

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 ชุดนี้
เรื่อง การเขียนจดหมายลาครู

วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ
- มาเรียนรู้ การเขียนจดหมายลาครู ว่าควรทำอย่างไร
- รูปแบบของจดหมาย ลาครูที่ถูกต้อง
- เรียนรู้การใช้คำขึ้นต้น กับ คำลงท้าย
 
บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา ภาษาไทย ป.3 ชุดนี้
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
 
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.otpchelp.com

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า