การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 ชุดนี้
เรื่อง การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ

- มาเรียนรู้ การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ กันครับ
- ความแตกต่างระหว่าง การผันของอักษรกลาง สูง ต่ำ แตกต่างกันอย่างไร
- การช้วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา
- การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ สระเสียงยาว และ สระเสียงสั้น จะผันอย่างไร
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.3 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาอังกฤษ

Please Wash Your Hair

ก่อนหน้า