คนดี ความดี

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 ชุดนี้
เรื่อง คนดี ความดี

- นิทานเรื่อง คนดี ความดี
- การทำความดี และคนดี เป็นอย่างไร
- คำศัพท์ใหม่ๆ
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า