ข่าวดี! บัตรคนจน ใช้ซื้อตั๋ว บีทีเอส ได้ทุกสถานี

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถนำไปใช้ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ทุกสถานีโดยซื้อได้ครั้งละ 2 ใบ สำหรับเดินทางไป และ กลับ .แฟนเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า เพียงแค่นำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี และแจ้งสถานีปลายทาง เพียงเท่านี้ จะได้รับตั๋วโดยสารพร้อมเดินทางแล้ว

สำหรับค่าโดยสาร ซึ่งจะหักชำระจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภท ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน)

โดยขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

รายละเอียดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

1. ซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไป และขากลับ (วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน)

2. ต้องมียอดเงินคงเหลือเพื่อการเดินทางภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อให้สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดได้

3. หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด 16 บาท ให้ และให้ท่านไปจ่ายเงินค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสด ณ สถานีปลายทางครับ

หากท่านใดประสงค์ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถามแอดมิน ได้ที่

เครดิตข่าวโดย: Nation TV
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า